Tagfelvételi lap

Belépési nyilatkozat a HÉT HATÁR Hatá­ron Átnyúló Önkor­mány­zati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesületbe tele­pü­lési önkor­mány­zatok részére

Belépési nyilatkozat letöltése

Önkor­mány­zat neve:

Polgármester email címe:

Lako­sa­i­nak száma:

Címe:

Kép­vi­selő­jé­nek neve:

Címe és elérhetőségei:

Beosz­tás:

Mun­ka­he­lyi telefon:

Leve­le­zési cím:

Pályázati kapcsolattartó neve:

Pályázati kapcsolattartó email címe:

Tag­sági forma:
rendes tagpártoló tag

Azon terület(ek) meg­je­lö­lése, melyre az önkor­mány­zat szak­mai érdeklő­dése külö­nö­sen kiterjed: