Szervezet történet

Hét Határ Egyesület az egységes magyar nemzetért
2007. január 1. óta a Kárpát-medencei magyarság 95 %-a az Európai Unió állampolgára, s bár e ténytől csodákat nem várhatunk, az uniós tagság mégis olyan eszközöket ad a kezünkbe, amely lehetővé teszi a határok nélküli nemzeti együttműködést. Az unió támogatja a regionális önszerveződést. Jogi és pénzügyi eszközöket is biztosít a határon átnyúló együttműködésekhez, védelmezi az emberi jogok érvényesülését tagállamaiban, és korábban számunkra elképzelhetetlen mértékben támogatja a gazdaságilag fejletlenebb területek felzárkózását. A sokat emlegetett dél-tiroli autonómiamodell Ausztria EU-s csatlakozását (1995) követően alakult ki (2001), Spanyolországban pedig jelentősen kibővült a tartományok önállósága és széles jogköröket kaptak az önállóságért küzdő baszkok is. 1997 óta újra önálló parlamentje van Skóciának és Walesnek. Az eltűnés szélén álló nemzetek támogatást kaptak identitásuk megőrzéséhez.
A Kárpát-medencei magyarság közel 100 éve él szétszakítottságban. Az egykori királyi Magyarország meghatározó nemzetiségének jelentős része ma az anyaország határain kívül él, gyakran a legalapvetőbb jogait is megkérdőjelezve. Ráadásul, miközben a szomszédos nemzetek tudatosan képviselik érdekeiket hazai, és nemzetközi fórumokon (pl.: sikeresen megvalósítják a kettős állampolgárság intézményét), addig a magyarok körében soha nem tapasztalt széthúzás volt figyelhető meg az utóbbi években. Ennek legfájóbb megnyilvánulása a 2004. december 5-i népszavazás volt, amelyben az anyaországi magyarok megtagadták az 1000 éves sorsközösséget határon túli nemzettársaikkal.
A népszavazás egyéves évfordulóján Pálfi István európai parlamenti képviselő és Meggyes Tamás esztergomi polgármester egy határokon átívelő önkormányzati szövetség létrehozását, a határokon átívelő magyar-magyar együttműködés új alapokra helyezését kezdeményezte. Az egyesület megalakulását azonban Pálfi István tragikusan fiatalon bekövetkezett halála nem tette lehetővé. 2007 áprilisában Esztergomban alakult újjá, és került végül is bejegyzésre a szövetség, melynek elnöke Becsey Zsolt európai parlamenti képviselő, társelnöke Meggyes Tamás Esztergom akkori polgármestere, az Ister-Granum Eurorégió elnöke lett.
A 2010-es esztendő jelentős változásokat hozott az egyesület életében. A kormányzati megbízatást kapott elnök, Becsey Zsolt helyére Deutsch Tamás európai parlamenti képviselőt választotta meg a tagság a szervezet élére. Az egyesület székhelyet, és irodát is váltott, főállású munkatársakkal erősítette meg munkaszervezetét. A decemberi közgyűlésen Magyarország fővárosa Budapest is feltételét kérte, szimbolikusan is támogatva a nemzetegyesítő törekvéseket. Tarlós István társelnökként vesz részt a tevékenységben.
A Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület a változás esélyét kínálja az unióba már megérkezett és annak határai mentén élő magyarok számára. Az európai integrációs folyamat kapcsán sokan és sokat beszéltek a nemzet békés újraegyesítéséről, de igen keveset tettek azért, hogy ez meg is valósuljon. Itt az ideje, hogy a gyakorlatba is átültessük az elvi szintű változásokat.
A magyarság nem áll rosszul uniós szinten: a 27 nemzet közül a 8. legnagyobb képviselettel rendelkezünk Brüsszelben, ami tovább erősödhet Szerbia esetleges csatlakozását követően. Az elmúlt évek során nemzeti érdekeinket védve már így is számos eredményt elértünk. A Hét Határ Egyesületen belül tárgyalt közös ügyeink kerülhetnek az uniós döntéshozók elé, miközben a képviseleten keresztül a tagönkormányzatok hozzájuthatnak a legfrissebb brüsszeli információkhoz, pályázati lehetőségek, jogszabályi változások, partnerkapcsolatok stb., melyeket e honlapon keresztül is igyekszünk tagjainkhoz eljuttatni.