Természetes személyek

Európa Parlamenti képviselők

Szájer József
Gyürk András
Áder János
Bagó Zoltán
Deutsch Tamás
Gál Kinga
Glattfelder Béla
Hankiss Ágnes
Járóka Lívia
Kósa Ádám
Őry Csaba
Pelczné dr. Gáll Ildikó
Schöpflin György
Surján László