A határon átnyúló ETT/EGTC megyerendszer és az önkormányzati jogalkotás

MAGYARY ’14-20 JOGALKOTÁST ELŐKÉSZÍTŐ KONFERENCIA-SOROZAT ÁROP 1.1.10 –2011–2011–0001 „JOGSZABÁLY–ALKOTÁSI FOLYAMAT RACIONALIZÁLÁSA” KIEMELT PROJEKT

Helyszín: Edutus Rendezvényház (1055 Budapest, V. kerület Falk Miksa u. 1.)
Időpont: 2013. július 11., csütörtök 10.00-17.00 óra

A konferencia célja a Kárpát-medencében kialakuló határon átnyúló ETT/EGTC megyerendszer bemutatása, tekintettel az Európai Unió 2014-2020 költségvetési időszakának új szabályozására, az 1082/2006/EK EGTC-rendellet felülvizsgálatának tapasztalataira, valamint a hazánkban végmenő közigazgatási reformfolyamatokra és ezzel kapcsolatosan a jogszabály előkészítési folyamatok racionalizálására. Az Európai Területi Társulás egy olyan jogi eszköz, amely lehetőséget nyújt a helyi és területi önkormányzatok, valamint az állam számára, hogy határon átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködéseket valósítsanak meg más tagállam hatóságaival a közös célok elérése érdekében.
A határon átnyúló együttműködések szabályozásának fontos eleme az átláthatóság és az érthetőség követelménye, amely elősegíti, hogy a közigazgatási szervek kellő hatékonysággal tudják megvalósítani közös céljaikat a határ mindkét oldalán. Ehhez elengedhetetlen a jogszabály előkészítési folyamatok racionalizálása, az önkormányzati rendeletek szabályozási hatékonyságának növelése. A megyék önkéntes, kötelező feladatellátásából fakadó tevékenységének jelentős hatása van az önkormányzati jogalkotásra, különösen a fejlesztés politikára, az EU szintű szabályozásra és a fentiek tükrében több ország joghatóságára.
Rendezvényünk elsősorban a közigazgatási és önkormányzati szakembereket, vallamint a határon átnyúló együttműködéssel érintett szereplőket, partnereket kívánja megszólítani.
A konferenciával olyan szakmai fórumot kívánunk teremteni, amelly rávilágít az ETT/EGTC szabályozás aktuális anyagi jogi és eljárás problémáira, a jogszabály előkészítési folyamatokra, az önkormányzati jogalkotást érintő szakmai kérdések megvitatására és a válaszok megfogalmazására. A konferencia alkalmat biztosít a téma szakembereinek közös tapasztalatcseréjére, a közös gondolkodásra, górcső alá véve a jelenlegi és jövőre vonatkozó kihívásokat, valamint megoldási javaslatokat.

PROGRAM
10.00-10.15
KÖSZÖNTŐ – DR. DEUTSCH TAMÁS, az Európaii Parlament képviselője, a Héthatár Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség elnöke

10.15-10.30
MEGNYITÓ – DR. RÉTVÁRI BENCE, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ MEGYERENDSZER KIALAKÍTÁSA – A JOGALKOTÁS KÉRDÉSEI
MODERÁTOR: DR. FEJES ZSUZSANNA, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kar és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense

10.30-10.50
Biztosabb működés, gyarapodó ETT-k
DR. RÉTVÁRI BENCE, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára

10.50-11.10
ETT-k Európában, az EGTC Rendeletek felülvizsgálatának eredményei, hatásai a magyar ETT-k működésére
DR. ZÖLD-NAGY VIKTÓRIA, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára

11.10-11.30
ETT-k Magyarországon, az ETT-k alapításának hazai eredményei
DR. IVÁDY NÓRA, főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Miinisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Főosztálya

11.30-11.45
KÁVÉSZÜNET

11.45-12.05
A magyar önkormányzati rendszer az önkormányzati reform után – különös tekintettel az önkormányzati jogalkotásra
DR. KÓNYA LÁSZLÓ FERENC, Belügyminisztérium, Önkormányzati Stratégiai Főosztály, főosztályvezető-helyettes

12.05-12.25
ETT/EGTC jogszabály előkészítési folyamatainak racionalizálása
KISS ATTILA, Hajdúböszörmény város polgármestere, a Régiók Bizottsága tagja

12.25-12.45
Az ETT/EGTC alapítás kihívásai a harmadik országokkal határos megyékben
DR. SOÓS EDIT, SZTE ÁJK Politológiai Tanszékének docense

12.45-13.00
Kérdések, hozzászólások

13.00-14.00
BÜFÉBÉD
A HATÁRON ÁTNYÚLÓ MEGYERENDSZER KIALAKÍTÁSA – A JÓ GYAKORLATOK

14.00-14.20
Kormányhivatalok, kormányhivatalok és az önkormányzat kapcsolata
ERDŐS NORBERT, Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott

14.20-14.40
Az önkormányzatok és az EGTC
DR. NÓGRÁDI ZOLTÁN, Mórahalom polgármestere, Bánát-Triplex Confinium ETT

14.40-15.00
Az EU Duna Régió Stratégiája, az európai területi együttműködés tapasztalatai
és lehetőségei a funkcionális makrorégiók esetében 2014-2020
PELLECH DÁVID, Külügyminisztérium Budapest Kontakt Pont vezetője

15.00-15.15
Kérdések, hozzászólások

15.15-15.30
KÁVÉSZÜNET

15.30-16.45 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
MODERÁTOR: DR. FEJES ZSUZSANNA

Résztvevők:
ABAÚJ-ABAÚJBAN EGTC
BODROGKÖZI ETT
ISTER–GRANUM EGTC
BÁNÁT-TRIPLEX CONFINIUM EGTC
PANNON ETT
PONS DANUBII ETT

16.45
ZÁRSZÓ
Kérjük, hogy részvételi szándékát a titkar@hethatar.eu e-mail címen szíveskedjen jelezni.