Az európai városok és régiók gyorsabban és egyszerűbben juthatnak uniós finanszírozáshoz

Az új jogszabály által javul az átláthatóság és az uniós pénzeszközök kezelőinek elszámoltathatósága. Növekednek a lehetőségek az egyösszegű kifizetés és átalányfizetés alkalmazására a kisebb összegek tekintetében, immár nem szükséges ugyanazokat az adatokat minden alkalommal kitölteni az uniós finanszírozás iránti kérelmeknél, ezentúl a kérelmek online is benyújthatók – hogy csak néhányat említsünk az újdonságok közül.

A felülvizsgált költségvetési rendelet számos újítást tartalmaz, amely megkönnyíti majd az uniós alapok kedvezményezettjeinek életét. Az ajánlattételi felhívás és a támogatási megállapodás megkötése, illetve a kifizetési határidők közötti időszak lerövidül majd. Az egyösszegű kifizetés, az átalányfizetés és az egységköltség alkalmazása révén a támogatási rendszer hangsúlya eltolódik a költségigények megtérítésétől az eredmények alapján történő kifizetés felé. Nagyobb szerephez jutnak a pénzdíjak, amelyeket valamely előre meghatározott probléma megoldására indított verseny győztesének fizetnek ki (az innovációt ösztönző díjak). E pénzdíjak hozzájárulnak az igazgatás egyszerűsítéséhez és az uniós finanszírozás eredményorientáltságának fokozásához is. Az uniós alapok kedvezményezettjei a jövőben nem lesznek kötelesek külön kamatozó bankszámlát nyitni. Továbbá, még akkor is, ha kamat keletkezik, a kedvezményezettnek nem kell azt az uniós költségvetésbe visszafizetni, és nem számít bele a projektbevételbe sem.

A jövőben különféle pénzügyi eszközöket – köztük kölcsönöket, saját tőkét vagy garanciákat – alkalmaznak majd az uniós alapok hatékonyságának növelése érdekében, aminek köszönhetően megsokszorozódhat azok pénzügyi hatása. Új lehetőségeket dolgoztak ki a köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP) rugalmasabb működése céljából, ami tükrözi az európai ipar ilyen partnerségekben közreműködő érdekelt feleinek kéréseit.

A Bizottság ezután is az egyszerűsítésre irányuló számos javaslatának keresztülvitelére törekszik majd, hogy azok szilárdan beépülhessenek a programok új generációjába (2014–2020), amelyeket a Tanács és az Európai Parlament jelenleg tárgyal.

Az Európai Bizottság teljes sajtóközleménye magyar nyelven itt olvasható: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1133_hu.htm

A Bizottság felülvizsgált költségvetési rendelet alkalmazására vonatkozó szabályokra magyar nyelven itt érhető el: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/regulations/c_2012_7507_hu.pdf

forrás:www.bayzoltan.hu/bay-h4hunor