Tanyafejlesztési Program

Kedves HHÖSZ Egyesületi Tag,
Tisztelt Polgármester Úr/Hölgy!

Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét pályázati lehetőségre (csatolva azon települések listája, melyek pályázhatnak):

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN

1. célterület

TELEPÜLÉSI ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
max. 90%-os vissza nem térítendő támogatás

Beadási időszak
2011. szeptember 1. – 2011. szeptember 30.

A pályázat célja

A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák energiaellátásának javítása, a tanyai kutak vízminőségének vizsgálata, a falu- és tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint térségi komplex tanyafejlesztési programok kidolgozása.

Pályázók köre

Tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, többcélú kistérségi társulásai, valamint önkormányzatok által alapított non-profit gazdasági társaságok.

Támogatható tevékenységek köre

1)      Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése;
2)      A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése;
3)      A villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztések;
4)      A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;
5)      Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése:
5/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére;
5/b) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek fejlesztésére;
6)      Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.

Támogatás összege

1.       Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése: legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg;
2.       A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése: max. 30 000 000.- HUF;
3.       A villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztések: max. 20 000 000.- HUF;
4.       A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése: max. 2 500 000.- HUF;
5.       Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése: a) cél 1 000 000.- HUF, b) cél 7 000 000.- HUF.
6.       Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása: max. 2 000 000.- HUF.

valamint 2. célterület

TANYAGAZDASÁGOK FEJLESZTÉSÉNEK CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSA

75%-os vissza nem térítendő támogatás

Beadási időszak Támogatási összeg (intenzitás)
2011. szeptember 1. – szeptember 30. max. 7500 euro (75%)

A pályázat célja

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

Pályázók köre

–          őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó.

Támogatható tevékenységek köre

a)      tanyai lakóépület felújítása;
b)      gazdálkodási célú épületek felújítása, építése;
c)       gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése;
d)      karám, kerítés létesítése, felújítása;
e)      vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése;
f)       állatállomány kialakítása, bővítése;
g)      tanyagazdaság megújuló energiával történő energetikai megújítása;
h)      egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valaminti)        természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés.

Amennyiben a fenti pályázat felkeltette érdeklődését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Magdolna Dr. Ézsi Robin

Hét Határ Határon Átnyúló                                                            InnoConsult Group
Önkormányzati Szövetség                                                                    Hungary Kft.

+36 20 237 4357
robin.ezsi@innoconsult.hu