Bentlakásos intézmény korszerűsítése

Kedves HHÖSZ Egyesületi Tag,
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét pályázati lehetőségre:

ÖNKORMÁNYZATI, ÁLLAMI, EGYHÁZI, NONPROFIT FENNTARTÁSÚ BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEK KORSZERŰSÍTÉSE

100%-os vissza nem térítendő támogatás

Jelen pályázati konstrukció a Közép-Magyarországi régió pályázói számára nem elérhető.

Beadási időszak Támogatási összeg (intenzitás)
2011. szeptember 12. – 2012. február 13. 10 – 180 M Ft (100%)

Támogatás célja
A bentlakásos intézmények korszerűsítésének célja a lakók életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség leküzdése, illetve az életviszonyok humanizálása és modernizálása révén.

Pályázók köre
Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményeket fenntartó szervezetek, illetve intézményeik.

Fenntartó szervezet minden esetben jogosult pályázni.

Jogi forma
Helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, központi költségvetési irányító szerv, központi költségvetési szerv, jogi személyiséggel rendelkező Területfejlesztési Társulás, többcélú kistérségi társulás, egyház, non-profit szervezetek, non-profit gazdasági társaságok.

Támogatható tevékenységek köre
1.         A pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő szociális és gyermekjóléti alapellátást, szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények épületének/helyiségeinek korszerűsítése energiatakarékossá tétele környezet- és energia-hatékony módon, a szükséges bontási munkálatok elvégzése;
2.        Az érintett célcsoportok civil, érdekképviseleti szervezeteivel, illetve az ellátást nyújtók szakmai szervezeteivel való együttműködés, szorosan e fejlesztéshez kötődően;
3.         Eszközbeszerzés;
4.         A korszerűsítés idején indokolt esetben az ellátottak időszakos elhelyezésének biztosítása külső szolgáltató által biztosított helyszínen;
5.         Beszerzett gépek, eszközök használatához kapcsolódó betanítás;
6.        Szociális intézményekben a beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodóan akadálymentesség biztosítása;
7.         Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.
8.         Projekt menedzsment biztosítása.
9.         Projekt előkészítés.
10.      Szakmai terv, felmérések készítése.
11.      ESZA típusú tevékenységek:

  • Az intézményben ellátottak felkészítése a kiváltással járó változásokra
  • Az intézmény munkatársainak felkészítése a kiváltással járó változásokra;

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 180.000.000 Ft lehet.

Amennyiben a fenti pályázat felkeltette érdeklődését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dr. Szabó Magdolna

Hét Határ Határon Átnyúló
Önkormányzati Szövetség
+36 20 237 4357

Dr. Ézsi Robin

InnoConsult Group
Hungary Kft.
robin.ezsi@innoconsult.hu