Mi is az ETT? (angolul EGTC)

Mi az Európai Területi Társulás (ETT, angolul EGTC)?

A határon átnyúló, interregionális és transznacionális együttműködés elősegítésének jelenleg leghatékonyabb jogintézménye a 2006-ban létrehozott Európai Területi Társulás (angol elnevezéssel: EGTC). Magyarország ennek bevezetésében, a szabályozási környezet kialakításában éllovas volt és számos tagállamnak mintát szolgáltatott. Az ETT lehetőség önkormányzatoknak, régióknak és államnak, hogy határon átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködést hozzanak létre más tagállam ezen szereplőivel és így valósítsák meg közös céljaikat. A csoportosulás legalább két tagállam szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az állam) fogja közös szervezetbe. Az ETT jogi személyiséggel és teljes jogképességgel rendelkezik, önálló jogalanyként léphet fel. A csoportosulás saját költségvetéssel, szervezettel és szerződő képességgel rendelkezik, ingó, ingatlan vagyont szerezhet, bíróság előtt eljárhat.
Az ETT-k megalakulása többlépcsős folyamat. Az ETT tagság tagállami jóváhagyáshoz van kötve. Magyarországon a jóváhagyó hatóság a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. (2011. decemberéig az ilyen irányú kérelmeket a Fővárosi Bíróság bírálta el.) A tagállami jóváhagyást követően a Fővárosi Bíróság az, aki bejegyzi a megalakult ETT-ket és nyilvántartást vezet róluk. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az EGTC honlapon (egyelőre az alábbi címen érhető el: http://www.otm.gov.hu/web/egtc.nsf/html/altinf.html) a már kiadott jóváhagyásokról vezeti a nyilvántartást.