közhasznúsági jelentés 2010.
A Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség közhasznú egyesület egyszerűsített beszámolójának mérlege 2010. évre
adatok eFt-ban
A. Befektetett eszközök 0
B. Forgóeszközök 2 175
C. Aktív időbeli elhatárolások 0
Eszközök ( aktívák ) összesen 2 175
D. Saját tőke 1 923
F. Kötelezettségek 252
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
Források ( passzívák ) összesen 2 175
A Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség közhasznú egyesület egyszerűsített beszámolójának eredménykimutatása  2010. évre
adatok eFt-ban
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6 124
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 796
F. Összes ráfordítás 3 796
G. Adózás előtti eredmény 2 328
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2 328
A szervezet által nyújtott támogatások 900